Vår logga

Vår logga uppdaterades efter beslut på årsmötet 2020.
Årtalet 1953 då klubben startade lades till.

Vår logga beslutades på årsmötet 1978. Lars-Åke Andersson tog fram förslaget.