Vår logga

Vår logga beslutades på årsmötet 1978. Lars-Åke Andersson tog fram förslaget.