Hedersmedlem


Utdrag ur Klubbens stadgar.

§4
Till hedersledamot i föreningen får årsmötet på förslag av styrelsen kalla person, som på ett utomordentligt sätt främjat föreningens syften. Hedersledamot behöver ej betala årsavgift


Stig Cederbergh – utnämnd till Hedersmedlem på årsmötet, 16 mars 1979. Gift med Maj Cederbergh, fem barn. Polisman i Fjärås.

Klubbens grundare,första ordförande, född 24 februari 1924 avliden 21 mars 1999.

Stig Cederbergh med pistol m/40 (bild via Sune Börjesson, Åsa)

Stig är en av de sex pionjärerna som 1953 beslutade att starta en Pistolskytteklubb. Platsen var på Cafe Rosenhill i Frillesås. Läs originaldokumenten under “klubben bildas”. Stigs skjutskicklighet är väl dokumenterade via de skjutkort klubben förfogar över. I sin långa “karriär ” inom Kungsbacka-Wiske och skytt erövrade han många medlajer, mästerskapstitlar inom klubben och Hallandskretsen . Han fick utmärkelser från Svenska Pistolskytteförbundet.

Stig är född i Norra Kyrketorps församling i Skaraborgs län. Han följde sin faders fotspår, Började inom I 9 Skövde som militär och fortsatte som stamanställd Furir med tillhörighet till Pansartruppen P4 i Skövde som bildades under andra världskriget då man insåg att ”pansar behövde möta pansar”. I samband med andra världskriget slut 1945 slutade Stig sin militära bana och blev efter utbildning i Stenungsund fjärningsman i Skövde.

Till Fjärås kom han 1952 som polisman och stannade i 13 år innan han genom en omorganisation 1965 hamnade i Kungsbackas polisdistrikt. Polisyrket vid denna tid var lite annorlunda än dagens. I uppgiften förutom den polisiära, fanns uppgiften Skattmas men även en imponerande miljöinsats. Han har plockat upp 11.100 öl och läskedrycksburkar, 2 000 läskedrycksflaskor, 2 000 brännvinsflaskor ! ur diken och vägkanter. Stig ledde pistolskyttet i många år inom hans polisdistrikt. Här är några av hans polis medaljer.

Stig på patrull med sin bil Standard Vanguard

W och H
Stig ville sätt lite “piff på tillvaron” och på hans inrådan blev det w i Wiske istället för v som var vedertaget, han la även till ett h i slutet på sitt efternamn.

Stig och Maj är begravda vid Ölmevalla Kyrka.

Källor : Originalprotokoll Wiske bildande, Norra Halland tidning, Jan Cederbergh (Son) , Åsa,
bilder via Sune Börjesson, Åsa, samt Lennart Bergström, Åsa.