Påskasmällen – Enar Anderssons Vandringspris

Stadgar för Enar Anderssons Vandringspris uppsatt 1987

Priset utgörs av ett tennstop och är skänkt av Enar Andersson, Fjärås.

Om priset “Påskasmällen”, tävlas en gång årligen, på Annandag Påsk. Rätt att deltaga har alla med vapen 9 mm och däröver. Klubbens handicap bestämmelser skall tillämpas.

Priset tillfaller den skytt, som först uppnår tre inteckningar. Skjutningen omfattar 10 serier om 5 skott, vid lika resultat sker särskjutning. Varje års segrare erhåller en inteckning, vilket bekostas av klubben.

Innehavaren av priset aktar och vårdar det, samt ser till att det finns på plats vid nästkommande skjutning.

Klubbens handicapsystem

  • har skytten ingen medalj läggs 60 % av tappad poäng till
  • har skytten bronsmedalj läggs 40 % av tappad poäng till
  • har skytten silvermedalj läggs 20 % av tappad poäng till
  • har skytten guldmedalj läggs 10 % av tappad poäng till
  • Riksmästare har 0 %

Red anm: Annandagpåsk har vi tyvärr skjutförbud på Idala, förbudet uppkom efter uppsättandet av stadgarna. – tävlingen sker vid ett annat datum.