SkottGluggen

I samband med sammanslagningen 1976 av de två klubbarna Kungsbacka och Wiske skapades ett medlemsblad. Jan och Gunilla Lundskog stod som redaktörer och utlyste en tävling om vad bladet skulle heta. Gunilla Lundskog vann tävlingen med namnet “SkottGluggen“.

De Skottgluggar som vi funnit så här långt finner du nedan. Om du har en eller flera som vi saknar så kontakta oss.

Då vi inte haft möjlighet att gå igenom allt ännu så skyddar vi information genom ett lösenord.

Med trevlig läsning,
Styrelsen genom Lennart