Svartkrut

ÅrSvartkrutP
2019Kent Karlsson och Thomas Örngård
2018Ingen Tävling
2017Kent Karlsson92
2016Kent Karlsson90
2015Christer Bjurman 87
2014Christer Bjurman 87
2013Ingen Tävling
2012Ingen Tävling
2011Ingen Tävling
2010Thomas Örngård90
2009Benny Jacobsen83
2008Christer Bjurman76
2007Nils-Erik Magnusson89
2006Nils-Erik Magnusson81
2005Nils Erik Magnusson83
2004Erland Isaksson89
2003Benny Jackobsen85
2002Bertil Jonell88
2001Christer Bjurman90
2000Rune Olsson89
1999Nils-Erik Magnusson84
1998Bertil Jonell86
1997Rune Olsson89
1996Sune Johnson88
1995Sune Johnson84
1994Mikael Nilsson90
1993Nils-Erik Magnusson89
1992Sune Johnson90
1991Nils-Erik Magnusson89
År Svartkrut – FältP
2019Kent Karlsson63
2018Ingen Tävling
2017Christer Bjurman32
2016Kent Karlsson32
2015Erland Isaksson49
2014Erland Isaksson48
2013Ingen Tävling
2012Ingen Tävling
2011Ingen Tävling
2010Christer Bjurman27
2009Christer Bjurman48
2008Christer Bjurman29
2007Bertil Jonell34
2006Erland Isaksson27
2005Christer Bjurman28