Skjutkort från förr

I vår genomlysning av vår historia fann vi en gammal kortlåda med skjutkort, sk kompentsserier. Den årliga uppskjutningen genomfördes med 6 skott på 30 meters avstånd, totalt kunde du få max 60 poäng vid varje serie.

Här är vad vi fann (klicka på texten nedan och du får upp informationen)