Vår historia och uppgift

Kungsbacka-Wiske Sportskyttar bildades den 2/6 1976 genom sammanslutning av Wiske* Pistolskytteklubb bildad 1953 samt Kungsbacka Sportskyttar bildad 1972.

Kungsbacka-Wiske Sportskyttar har till uppgift driva verksamhet med pistolskytte och då verka för

  • ökad skjutskicklighet med pistol och revolver
  • en ansvarsfull säker hantering av dessa vapen (nationellt skytte)
  •  en bred tränings och tävlingsverksamhet

    vilket är till gagn för rikets försvar och säkerhet.

Säkerhets- och miljöfrågor skall beaktas med respekt.

Kungsbacka-Wiske Sportskyttar är ansluten till Svenska Pistolskytteförbundet och Hallands pistolskyttekrets, Svenska Skyttesportförbundet samt till Svenska Svartkruts Skytte Federationen


* Wiske, även stavat som Viske, var ett härad i norra Halland. Slätten mellan Derome och Veddige. Häradsnamnet skrevs 1420 Wischaheret. Det innehåller genitiv av ånamnet Viskan samt härad. Ett äldre namn var Viskardal som 1231 skrevs Vviskærdal, med efterleden dal. Ånamnet var innehåller det fornsvenskaVisk som är en bildning med avslutande kav en i vattendragsnamn vanlig stam vis-. Denna har möjligen grundbetydelsen “rinna” eller “slingra sig”. Källa Wikipedia.

Viske HäradvapenHäradsvapnet fastställdes av Kungl. Maj:t år 1958 med följande blasoneringI blått fält en viska med uppåtriktat skaft, åtföljt till höger av en sexuddig stjärna och till vänster av ett D-format spänne, allt av guld