Startsida

Medlemsavgift för år 2018: Betalas snarast
1. Aktiv Seniorer (full avgift)                                                                                                  700 kr
2. Aktiv Seniorer samma hushåll **                                                                                       500 kr
3. Aktiv Juniorer/ studerade                                                                                                     550 kr
4. Aktiv Juniorer/ studerande – samma hushåll **                                                                 400 kr

Medlem som ej är aktiv eller tävlar för annan förening eller enbart tävlar i sportskytte.
1. Seniorer            500 kr
2. Juniorer            350 kr

** minst en i hushållet skall betala full avgift (700 kr), alternativt full avgift reducerad enligt nedan.
Medlemsavgift reduceras med 100 kr för aktiv medlem som under föregående år fyllt 65 år.


Vi kommer att försöka ta fram en loggbok som nya fappen från polisen förskriver att varje skytt skall fylla i om det blir den version som förbundet har införskaffat för 100kr eller om det blir en version av Kungsbacka-wiske får vi se. Vi arbetar på det.


Klubben har skaffat Swish och numret är 123 664 18 80, när vi använder oss av detta är det viktigt att skriva utförligt vad det gäller.

..


Med anledning av den nya FAPen så bör man läsa igenom Förbundets skrift om träningsdagbok. http://www.skyttesport.se/Information/Nyheter/nyheterfransvsf/Nyhetsarkiv/nyfapfranden15juli2016.fornyadinpistollicensigodtid/