Fältskytte

Fältskjutning omfattar skjutning på korta tider mot i terrängen, på varierande sätt, anordnade mål. Skjutningen utförs i patruller. Förflyttning mellan målen sker i regel till fots. Kommandona är de välbekanta:

Ladda .. Alla klara … 10 sekunder kvar…Färdiga…Eld…Eld Upphör..Parton ur proppa vapen…Visitation …Markera

Genom de år som presenteras här finns det flera mästare som utmärker sig. Mikael Johansson och Arne Magnusson är utan tvekan de skyttar som tagit flest Mästerskap i Fältskytte. Mikael har 32 eller fler mästerskap (saknar info från 1990 och tidigare) Arne har 38 mästerskap eller fler, med ett otroligt rekord, Mästare Veteran 16 år i rad, chans på 17 i år.

Det senaste årtiondet finner vi även mästare som Börre Böresen, Robert Gunnarsson samt Thomas Örngård.

Ari Svangren och Sune Jonsson har som mästare stoppat Magnussons framfart, dock bara temporärt. Bröderna Mats och Urban Hake återkommer som Mästare vid flera tillfällen.


ÅrFält C
2019Mikael Johansson
2018Mikael Johansson
2017Robert Gunnarsson
2016Mikael Johansson
2015Robert Gunnarsson
2014Börre Böresen
2013Robert Gunnarsson
2012Mikael Johnasson
2011Börre Böresen
2010Mikael Johansson
2009Robert Gunnarsson
2008Mikael Johansson
2007Börre Böresen
2006Robert Gunnarsson
2005Mikael Johansson
2004Mikael Johansson
2003Mats Hake
2002Staffan Ahlstrand
2001Kenneth Rautelius
2000Erland Isaksson
1999Urban Hake
1998Urban Hake
1997Linus Magnusson
1996Arne Magnusson
1995Urban Hake
1994Linus Magnusson
1993Mats Hake
1992Anders Magnusson
1991Arne Magnusson

ÅrFält C Vet
2019Arne Magnusson
2018Arne Magnusson
2017Arne Magnusson
2016Arne Magnusson
2015Arne Magnusson
2014Arne Magnusson
2013Arne Magnusson
2012Arne Magnusson
2011Arne Magnusson
2010Arne Magnusson
2009Arne Magnusson
2008Arne Magnusson
2007Arne Magnusson
2006Arne Magnusson
2005Arne Magnusson
2004Arne Magnusson
2003Arne Magnusson
2002Sune Jonsson
2001Arne Magnusson
2000Nils-Erik Magnusson
1999Arne Magnusson
1998Lars-Åke Andersson

ÅrFält A
2019Mikael Johansson
2018Mikael Johansson
2017Arne Magnusson
2016Mikael Johansson
2015Arne Magnusson
2014Mikael Johnasson
2013Börre Böresen
2012Arne Magnusson
2011Arne Magnusson
2010Mikael Johansson
2009Mikael Johansson
2008Arne Magnusson
2007Mikael Johansson
2006Arne Magnusson
2005Arne Magnusson
2004Arne Magnusson
2003Arne Magnusson
2002Arne Magnusson
2001Ari Svangren
2000Ari Svangren
1999Ari Svangren
1998Ari Svangren
1997Arne Magnusson

ÅrFält Revolver
2019Mikael Johansson
2018Mikael Johansson
2017Arne Magnusson
2016Mikael Johansson
2015Thomas Örngård
2014Mikael Johansson
2013Arne Magnusson
2012Mikael Johansson
2011Mikeal Johansson
2010Mikael Johansson
2009Mikael Johansson
2008Mikael Johansson
2007Mikael Johansson
2006Mikael Johansson
2005Mikael Johansson
2004Urban Hake
2003Arne Magnusson
2002Sven Björnstedt
2001Mats Hake
2000Arne Magnusson
1999Arne Magnusson
1998Urban Hake
1997Ari Svangren
1996Mats Hake
1995Urban Hake
1994Linus Magnusson
1993 Arne Magnusson

ÅrSnubby
2019Mikael Johansson
2018Mikael Johansson
2017Mikael Johansson
2016Robert Gunnarsson
2015Arne Magnusson
2014Mikael Johansson
2013Mikael Johnasson
2012Börre Böresen
2011Robert Gunnarsson
2010Robert Gunnarsson
2009Mikael Johansson
2008Mikael Johansson
2007Mikael Johansson
2006Rikard Lang
2005Rikard Lang
2004Mikael Johansson