Startsida

Det finns många hugande spekulanter som vill bli nya pistolskyttar och klubbkamrater. Erfarenhet har visat att ett väldigt bra sätt att utbilda nya skyttar är med hjälp av en fadder.

 

Därför söker vi nu några rutinerade skyttar som under året kan vara fadder åt 1-2st nybörjare per fadder.

Fadderskapet innebär att man hjälper den nye skytten med praktisk träning.

Främst genom att medföra klubbvapen och instruera på skjutbanan, både på våra torsdagsskjutningar men kanske även vid andra tillfällen.

Är du intresserad? Kontakta styrelsen.


..


Med anledning av den nya FAPen så bör man läsa igenom Förbundets skrift om träningsdagbok. http://www.skyttesport.se/Information/Nyheter/nyheterfransvsf/Nyhetsarkiv/nyfapfranden15juli2016.fornyadinpistollicensigodtid/