Medlemsavgift & Årsmöte -21

Notis

Medlemsavgift & Årsmöte -21

Medlemsavgift 2021.

Medlemsavgiften för 2021 skall vara föreningen tillhanda senast 2021-02-01. Avgiften inbetalas till föreningens bankgiro: 135-7219 eller swish 1236641880. Märk betalningen med namn och personnummer.
Har du under 2020 flyttat eller bytt adress ber vi dig meddela de nya uppgifterna till kontakt@kungsbackawiske.se så att klubbens och förbundets register kan uppdateras.

För 2021 är medlemsavgiften:

1. Aktiv Seniorer (full avgift) 800 kr
2. Aktiv Seniorer samma hushåll 600 kr **
3. Aktiv Juniorer/ studerade 650 kr
4. Aktiv Juniorer/ studerande – samma hushåll 500 kr**

Medlem som ej är aktiv eller tävlar för annan förening eller enbart tävlar i sportskytte:

1. Seniorer 600 kr
2. Juniorer 450 kr

** minst en i hushållet skall betala full avgift (800 kr), alternativt full avgift reducerad enligt nedan. Medlemsavgift reduceras med 100 kr för aktiv medlem som under föregående år fyllt 65 år.
Blir man medlem efter 31/8 betalar senior 400 kr och junior 250 kr.
Junior är man till och med det år man fyller 20 år.

Genom betalning av medlemsavgiften godkänner medlem föreningens behandling av personuppgifter enligt gällande lagar/bestämmelser.

Årsmöte, arbetsåret 2020.

Årsmöte planeras hållas under våren 2021, så snart det bedöms vara möjligt att genomföra på ett säkert sätt med hänsyn till pandemin.
Kallelse kommer att skickas ut i enlighet med våra stadgar.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen, Kungsbacka-Wiske Spsk

Adventstävling 2020 – Avgjord

Notis

Adventstävling 2020 – Avgjord

Trots de stränga restriktioner som nu råder har tävlingen kunnat genomföras på ett säkert sätt. Stort grattis till Robert Gunnarsson som hade en stor match mot Lars Eriksson. Båda deltog i samtliga skjutningarna.

Adventstävling 2020 – sammanställning
Placering
1 Robert Gunnarsson 809 p
2 Lars Eriksson 788
3 Kent Karlsson 270
4 Börre Böresen 268

Stort grattis önskar styrelsen.

Advents-tävling!

Notis

Advents-tävling!

Hej klubbkamrater!

Under året har många tävlingar tyvärr blivit inställda.
Därför startar vi en advents-tävling som är säkert genomförbar genom att vi tävlar enskilt och individuellt och håller avstånd.

Skytt skjuter enskilt på egen hand och för eget protokoll. Speglar eller foto sparas av skytten för att möjliggöra efterkontroll av tävlingsledningen (styrelsen).
Resultat inrapporteras till sekreterare Robert via kontakt@kungsbackawiske.se (eller annat sätt efter överenskommelse)
Startavgift: 30kr/start. Betalas enklast till swish 1236641880 (eller annat sätt efter överenskommelse)

Tävlingen genomförs i fyra omgångar (advent).
Segrare utses varje vecka samt total-segrare.
För total-seger: Skytts bästa resultat per vecka räknas samman (tre bästa veckor räknas).

Skytt får göra valfritt antal starter per vecka.
Prisutdelning sker på årsmötet.

Tävlingen genomförs enligt följande:
Precision, 6serier a 5skott.
Endast C-vapen och öppen klass. Enligt SHB i övrigt.

Tävlingen genomförs i 4st omgångar:
Nr 1 under v48
Nr 2 under v49
Nr 3 under v50
Nr 4 under v51

Deadline för inrapportering av resultat och betalning av startavgift är söndag kl 2359 i respektive vecka.

Lycka till!
Styrelsen

Vi pausar organiserade skjutningar

Notis

Organiserade skjutningar – paus

Styrelsen följer nogsamt regionens rekommendationer och pausar all organiserad träning och tävling. Följande verksamhet upphör tills vi får nya rekommendationer:

Luftpistolskytte på måndagar
Organiserad träning på söndagar
Samtliga tävlingar

För den som vill skjuta enskilt går det givetvis bra att nyttja Idala skjutbana. Uppstår trängsel så ber vi er att hålla rekommenderat avstånd, nyttja handsprit och inte nyttja banan vid symtom.

Ta hand om er och följ regionens rekommendationer/Styrelsen