Vinterutmaning 2021

Notis

Vinterutmaning 2021 omg 2

Vinterutmaning 2021, omgång 2 (v7-10):

Skytt skjuter och för protokoll på egen hand.
Foto av målen/träffarna sparas av skytten för att möjliggöra efterkontroll av tävlingsledningen (styrelsen). Resultat inrapporteras till sekreterare Robert via kontakt@kungsbackawiske.se (eller annat sätt efter överenskommelse) senast 2021-03-14.
Startavgift: 30kr/start.
Betalas enklast till swish 1236641880 (eller annat sätt efter överenskommelse) senast 2021-03-14.
Skytt får göra valfritt antal starter (bästa resultat per vapengrupp räknas).
Klasser:1, 2, 3, samt Vet Y o Ä (där tillämpligt).
Vapengrupper: A, B, C, R.
I övrigt enligt SHB

Klicka på texten nedan och du får hela instruktionen.

Lycka till önskar styrelsen

Kontrollera skjutvallen

Notis

Kontrollera skjutvallen

Hej klubbkamrater!

Kom ihåg:

Vid kallt väder vintertid – kontrollera alltid skjutvallen (kulfånget) innan skjutning:

Hård och frusen = skjutförbud.

Mjuk och lucker = ok att skjuta.

/ Styrelsen

Medlemsavgift & Årsmöte -21

Notis

Medlemsavgift & Årsmöte -21

Medlemsavgift 2021.

Medlemsavgiften för 2021 skall vara föreningen tillhanda senast 2021-02-01. Avgiften inbetalas till föreningens bankgiro: 135-7219 eller swish 1236641880. Märk betalningen med namn och personnummer.
Har du under 2020 flyttat eller bytt adress ber vi dig meddela de nya uppgifterna till kontakt@kungsbackawiske.se så att klubbens och förbundets register kan uppdateras.

För 2021 är medlemsavgiften:

1. Aktiv Seniorer (full avgift) 800 kr
2. Aktiv Seniorer samma hushåll 600 kr **
3. Aktiv Juniorer/ studerade 650 kr
4. Aktiv Juniorer/ studerande – samma hushåll 500 kr**

Medlem som ej är aktiv eller tävlar för annan förening eller enbart tävlar i sportskytte:

1. Seniorer 600 kr
2. Juniorer 450 kr

** minst en i hushållet skall betala full avgift (800 kr), alternativt full avgift reducerad enligt nedan. Medlemsavgift reduceras med 100 kr för aktiv medlem som under föregående år fyllt 65 år.
Blir man medlem efter 31/8 betalar senior 400 kr och junior 250 kr.
Junior är man till och med det år man fyller 20 år.

Genom betalning av medlemsavgiften godkänner medlem föreningens behandling av personuppgifter enligt gällande lagar/bestämmelser.

Årsmöte, arbetsåret 2020.

Årsmöte planeras hållas under våren 2021, så snart det bedöms vara möjligt att genomföra på ett säkert sätt med hänsyn till pandemin.
Kallelse kommer att skickas ut i enlighet med våra stadgar.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen, Kungsbacka-Wiske Spsk