Om Pistolskytte

Det finns flera nationella och internationella organisationer som samordnar pistolskytte. Kungsbacka-Wiske SPSK är medlem i tre organisationer som bedriver tävlingsverksamhet i Sverige. Nedan följer en beskrivning av respektive förbund, samt vilka skyttegrenar som finns i respektive förbund, samt indelning i klasser och vapengrupper.

Svenska Pistolskytteförbundet

Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF) startade sin verksamhet 1936 och utgör riksorganisationen för landets pistolskytteföreningar och andra sammanslutningar som bedriver nationellt pistolskytte.

Klassindelning: För att få rättvisa förutsättningar är skyttarna uppdelade i olika klasser allt efter skyttskompetens:

 • Klass 1: Nybörjare och de som inte erhållit Guldmärket
 • Klass 2: De som inte längre är klass 1, men inte uppfyllt kraven för Klass 3
 • Klass 3: Riksmästare. Om man uppnått ett visst antal poäng under föregående år. Krav för deltagande i SM.
 • Junior: Person som fyller 20 år under året, eller är yngre. Gäller bara Vapengrupp C
 • Dam: Damer som tävlar i vapengrupp C. Damer delas även in i klass 1, 2 och 3, med något lägre krav på Klass 3.
 • Veteraner Yngre: Personer som fyller 60 år under innevarande år eller är äldre.
 • Veteran Äldre: Personer som fyller 70 år under innevarande år eller är äldre.

Vapen delas in i grupper:

 • A: Tjänstepistol inom polis och militär. Inga anatomiska grepp tillåts bland annat. 
 • B: I denna vapengrupp ingår alla pistoler och revolvrar som inte ingår i en annan vapengrupp. I en tävling för vapengrupp B kan man använda alla enhandsvapen utom C
 • C: Finkalibrig, kaliber .22
 • R: Revolver. Denna vapengrupp finns bara i grenen fältskytte, i andra grenar ingår Revolver i gruppen B.
 • M: Magnumladdad pistol eller revolver.

Alla vapengrupper utom C är ”grovkalibriga”, vilket innebär en kaliber på minst .32.  

Förbundets tidning heter Nationellt Pistolskytte och utkommer med fem nummer per år.

Svenska Pistolskytteförbundets tävlingsgrenar:

Banskjutning (Precision)

Skjutning mot 10 ringad internationell precisionstavla på 25 meter.

Fältskjutning

Omväxlande skjutning mot fasta och/eller rörliga mål uppställda stations vis på olika avstånd i skogsterräng eller i anslutning till skjutbana.

Magnumfältskjutning

Precisionsskytte mot fältskyttemål på olika avstånd i terräng, max 180m. Grovkalibriga vapen, främst sådana avsedda för magnumammunition.

Skid och Springskytte

Kombination av skidåkning/löpning samt skjutning mot självmarkerande fallmål, fältskyttemål eller kombinationer av dessa.

Snabbskjutning (Duell)

Skjutning mot internationell snabbpistoltavla på 25meter, med svängande tavla 3 sekunder visning 7 sekunder bortsvängd.

Luftpistolskjutning

Skytte med luft- eller kolsyrepistol, 10 ringad luftpistoltavla på 10m.

PPC

Ny skjutgren sedan 2004. 

Läs mer på förbundets sida www.pistolskytteforbundet.se

Svenska Skyttesportförbundet

Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) bildades 1943 genom en sammanslagning av Svenska avdelningen av internationella skytteunionen och Riksförbundet för kortdistans skjutning. På senare år har namnet ändrats till Svenska Skyttesportförbundet, efter ytterligare sammanslagningar. SvSF Är medlem i Riksidrottsförbundet och Sveriges Olympiska kommitté. SvSF bedriver skytte i fyra sektioner; pistol, gevär, lerduvor och viltmål. Man tävlar både nationellt och internationellt. Skyttesportförbundets tidning heter Sportskytten och utkommer med tolv nummer per År.

Svenska Skyttesportförbundets tävlingsgrenar:

Fripistol:

Skjutning mot 10 ringad internationell pistoltavla på 50 meter.

Snabbpistol:

med pistol i kaliber 5,6 mm mot fem 5-ringade snabbpistoltavlor på 25 meter, där ett skott per tavla i varje 5-skotts serie räknas. Tävlingen omfattar två omgångar om 30 skott med vardera två 8-sekunders serier, två 6-sekunders serier och två 4-sekunders serier.

Standardpistol:

med pistol i kaliber 5,6 mm och tävlingen består av tre omgångar mot precisionstavla. Dessa består av fyra serier om fem skott och tiderna per serie är 150, 20 och 10 sekunder.

Sport/Grovpistol:

med pistol eller revolver i kaliber 5,6 mm för sportpistol och 7,6 – 9,65 mm för grovpistol. Tävlingen består av 30 skott mot precisionstavla och 30 skott mot snabbpistoltavla. I snabbmomentet är tiden 3 sekunder per skott.

Luftpistol:

Skytte med luft- eller kolsyrepistol, 10 ringad luftpistoltavla på 10m.

I Svenska Sportskytteförbundet använder man samma vapen som används i Svenska Pistolskytteförbundet, med undantag av Fripistol och Snabbpistol där speciella vapenregler gäller.

Dock tillåts inte vapen med kalibrar överstigande kal .38 , samt mantlad ammunition.

I Sportskyttegrenar finns också klassindelning efter kompetens, för att få rättvisa förutsättningar.

Läs mer på förbundets sida: www.sportskytte.se

Svenska Svartkrutsskyttefederationen

Svenska Svartkrutsskyttefederationen (SSSF) bildades 1977 där Kungsbacka-Wiske SPSK medlemmar var drivande och startade organisationen i Sverige. Jan och Gunilla Lundskog drev på införandet
i Sverige tillsammans med Leif Lindeskog, se svenska mästare.

Skytte bedrives med både 1-hands och 2-hands svartkrutsvapen.

Reglerna för detta skytte är internationella med samma namn på de olika klasserna över hela världen.

Svartkrut är föregångaren till dagens moderna krut sorter som nu har cirka 100 år på nacken. Svartkrutet har funnits i 600 år innan dess, minst. Därmed är alltså de äldsta vapnen lika gamla.

Dagens skyttar skjuter inte med fullt så gamla vapen, de flesta vapnen är nytillverkade kopior av historiska förebilder, fö. ett villkor för att de skall godkännas i tävlingar enligt 3SF reglemente. Det finns klasser även för original vapen där dock deltagarantalet inte på långa vägar är så stort som i replika klasserna. Skälen är ganska förklarliga, original vapen förekommer ganska sparsamt och är dyra

Medlemskapet i 3SF är individuellt, föreningar och klubbar är endast anslutna. Styrelsen arbetar i medlemmarnas intressen, antalet medlemmar är ca 1500 st.

Läs mer på federationens sida: www.sssf.net