Kallelse till Årsmöte

Notis

Kallelse till årsmöte, arbetsåret 2021.

Härmed kallas till årsmöte för Kungsbacka-Wiske Sportskyttar.

Tid: 2021-04-19, kl 18.30 (tisdag)

Plats: Luftskyttelokalen (Fjärås Sportskyttar), Kraftvägen 2, Kungsbacka.

Årsmöteshandlingarna kommer att sändas ut i digital form.

Den som inte tidigare anmält sin mailadress ombedes göra detta till: kontakt@kungsbackawiske.se .

Årsmöteshandlingar kommer också att finnas tillgängliga på årsmötet.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen, Kungsbacka-Wiske Spsk

Årsmöte

Citat

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE, arbetsåret 2021.

Härmed kallas till årsmöte för Kungsbacka-Wiske Sportskyttar.

Tid: 2022-04-19, kl 18.30 (tisdag)

Plats: Luftskyttelokalen (Fjärås Sportskyttar), Kraftvägen 2, Kungsbacka.

Årsmöteshandlingarna kommer att sändas ut i digital form.

Den som inte tidigare anmält sin mailadress ombedes göra detta till: 

kontakt@kungsbackawiske.se .

Årsmöteshandlingar kommer också att finnas tillgängliga på årsmötet.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen, Kungsbacka-Wiske Spsk

Hemsidan

Notis

Hemsidan är uppe igen !!!

Vi har haft ett avbrott på vår hemsida i nästan två veckor. Anledningen var en uppdatering av programvaran inte fungerade som väntat – den kraschade helt enkelt.

Vår hemsida har även under samma tid som den varit nere blivit flyttad till ny infrastruktur. Om detta kan ha påverkat ner tiden vet vi inte men min erfarenhet säger att det kan bidra.

Vår leverantör (ONE) har bistått med sin expertis och varit mycket tillmötesgående i de ärenden jag haft med dem för att lösa problemen.

Tackar för ert tålamod – nu kör vi igen. Vår hemsida har just passerat 50 tusen inloggningar – tyder på att våra medlemmar aktivt söker informationen som presenteras på hemsidan.

Lycka till med skjutningen

Lennart Bergström

Medlemsavgift

Notis

Dags att betala Medlemsavgift 2022.

Medlemsavgiften för 2022 skall vara föreningen tillhanda senast 2022-02-01. Avgiften inbetalas till föreningens bankgiro: 135-7219 eller swish 1236641880. Märk betalningen med namn och personnummer.
Har du under 2021 flyttat eller bytt adress ber vi dig meddela de nya uppgifterna till kontakt@kungsbackawiske.se så att klubbens och förbundets register kan uppdateras.

För 2022 är medlemsavgiften:

1. Aktiv Seniorer (full avgift) 800 kr
2. Aktiv Seniorer samma hushåll ** 600 kr
3. Aktiv Juniorer/ studerade 650 kr
4. Aktiv Juniorer/ studerande – samma hushåll ** 500 kr

Medlem som ej är aktiv eller tävlar för annan förening eller enbart tävlar i sportskytte: 1. Seniorer 600 kr 2. Juniorer 450 kr

** minst en i hushållet skall betala full avgift (800 kr), alternativt full avgift reducerad enligt nedan. Medlemsavgift reduceras med 100 kr för aktiv medlem som under föregående år fyllt 65 år.
Blir man medlem efter 31/8 betalar senior 400 kr och junior 250 kr.
Junior är man till och med det år man fyller 20 år.

Genom betalning av medlemsavgiften godkänner medlem föreningens behandling av personuppgifter enligt gällande lagar/bestämmelser.

Årsmöte, arbetsåret 2021.

Årsmöte planeras hållas enligt ordinarie rutin under våren 2022.
Reservation för att restriktioner eller andra omständigheter relaterade till pandemin kan leda till förändringar.
Kallelse kommer att skickas ut i enlighet med våra stadgar.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen, Kungsbacka-Wiske Spsk

Kent Karlsson vinnare

Notis

Kent Karlsson vinnare i Hemmabana Svartkrut 2021

Återigen får vi gratulera vår främsta svart krutskytt inom klubben. Kent Karlsson vann båda klasserna inom Smith & Wesson på 95 respektive 91 poäng.

Stort grattis till denna framgång önskar styrelsen.

Jakt

Notis

Jakt på Idala

Följande dagar genomförs jakt på hela området på Idala skjutbanor.
Vid dessa tillfällen är det skjutförbud och vi håller oss borta från banan.
30/10 (lördag)

6-7/11 (lördag-söndag)

3/12 (fredag)

8/1 (lördag)

MVH

Styrelsen