Logga i brodyr

Notis

Logga i brodyr

Vid styrelsemötet den 8 september beslöt styrelsen att nedanstående loggor kan användas vid representation av vår förening. Den översta se nedan bild är vår original logga framtagen 1978, uppdaterad 2020 då med årtal 1953, klubben bildande. De övriga två loggorna med annan färgkombination kan användas. Styrelsen har gett Lennart B i uppdrag att ta fram offert och återkommer till medlemmarna med information så snart det hanteras inom styrelsen. Loggorna är broderade.

Rikstävling Svartkrut

Notis

Rikstävling Svartkrut – 25 juli

Kent Karlsson deltog i Rikstävlingen för svartkrut. Hans resultat var lysande med 92 poäng av 100 möjliga, Nu återstår att se hur Kent placerar sig i Tävlingen.

Foto: Lennart Bergström

KM Sportpistol avgjord

Notis

KM Sportpistol avgjord

Klubbmästerskapen i Sportpistol avgjordes på Idala den 30 juli. Börre Böresen stod som segrare med Lars Eriksson på andra plats. Tredje plats knep Kent Karlsson. Fullständigt resultat finner du under Resultat. Pristagarna på bilden nedan.

Prispallen – Från höger Börre B, Lars E, Kent K
Foto Rickard Möller
Alla Deltagare – utom fotograf Rickard Möller

Sista tre serierna i Sportskyttet – tre sekunders visning. Se film.

Foto : Rickard Möller

Ditt ansvar

Notis

Ditt ansvar

På förekommen anledning vill vi göra samtliga skyttar uppmärksam på att vid skjutning säkerställa att rätt information ges när protokoll sammanställs. Ansvaret ligger på skytten. Inte den som för protokoll.

Processen från skott till presentation på hemsidan

I samband med tex Torsdags skjutningar har vi just nu en bra service där
R Möller via sin padda skriver in

  • Namn
  • Skjutplats
  • Vapenklass
  • Skytteklass
  • Resultat per serie
  • Ev extra tävling du deltar i

Därefter sker en sammanställning och resultatet hanteras digitalt genom sortering mm och därefter läggs resultatet i en separat fil som presenteras via vår hemsida. Om vi får felaktig information på skjutplatsen så blir det fel på hemsidan. Att göra ändringar i efterhand tar tid.

Efter skjutning ber vi samtliga att kontrollera information på plast innan vi presenterar den.

Ditt ansvar är:

  • Utan uppehåll anmäla till R Möller alla uppgifter enligt ovan
  • Räkna och informera om resultat för respektive serie
  • Efter skjutning kontrollera att dina uppgifter stämmer

Då R Möller är med och skjuter så tar detta tid från hans förberedelser.
Underlätta så mycket det går för att minimera denna tid.

En sista uppmaning: Ni som är nybörjare och lånar vapen, kontakta
K. Karlsson och/eller R. Möller dagen innan så att de vet hur många vapen som krävs. Tråkigt om någon skytt blir utan vapen.

Styrelsen via Lennart Bergström

Vårfält tävlan – Inbjudan

Notis

Vårfält tävlan Inbjudan

Den 9 maj anordnar Rosig (Reservofficerssällskapet i Göteborg) en Vårfält tävlan på vår skjutbana. Tävlingsmomentet är fältskytte, m/88 alt annat a-vapen, och därefter en orientering, lättare sådan, ca 3,5 km, som läggs av OK Löftan med start och mål vid vår klubbstuga. Efter tävlingen erbjuds lite tilltugg.

Start kl 10:00 – Du som medlem i Kungsbacka Wiske är välkommen att delta.

Skjutbanan är således “utlånad/bokad ” mellan 08:00-13:00.

Ansvarig för evenemanget är Lennart Bergström

Vill du veta mer om Rosig, klicka nedan.

Rosigs hemsida

Organiserad Träning 3 maj

Notis

Dagens träning på Idala

Idag var det sex skyttar som tränade i vårsolen. Skjutvallen var soldränkt men i “båsen” som denna dag bemannades på jämna nummer, Corona anpassning, var det lite småkyligt.

Hur det gick ? Kolla under Resultat 2020.