Ditt ansvar

Notis

Ditt ansvar

På förekommen anledning vill vi göra samtliga skyttar uppmärksam på att vid skjutning säkerställa att rätt information ges när protokoll sammanställs. Ansvaret ligger på skytten. Inte den som för protokoll.

Processen från skott till presentation på hemsidan

I samband med tex Torsdags skjutningar har vi just nu en bra service där
R Möller via sin padda skriver in

  • Namn
  • Skjutplats
  • Vapenklass
  • Skytteklass
  • Resultat per serie
  • Ev extra tävling du deltar i

Därefter sker en sammanställning och resultatet hanteras digitalt genom sortering mm och därefter läggs resultatet i en separat fil som presenteras via vår hemsida. Om vi får felaktig information på skjutplatsen så blir det fel på hemsidan. Att göra ändringar i efterhand tar tid.

Efter skjutning ber vi samtliga att kontrollera information på plast innan vi presenterar den.

Ditt ansvar är:

  • Utan uppehåll anmäla till R Möller alla uppgifter enligt ovan
  • Räkna och informera om resultat för respektive serie
  • Efter skjutning kontrollera att dina uppgifter stämmer

Då R Möller är med och skjuter så tar detta tid från hans förberedelser.
Underlätta så mycket det går för att minimera denna tid.

En sista uppmaning: Ni som är nybörjare och lånar vapen, kontakta
K. Karlsson och/eller R. Möller dagen innan så att de vet hur många vapen som krävs. Tråkigt om någon skytt blir utan vapen.

Styrelsen via Lennart Bergström

Vårfält tävlan – Inbjudan

Notis

Vårfält tävlan Inbjudan

Den 9 maj anordnar Rosig (Reservofficerssällskapet i Göteborg) en Vårfält tävlan på vår skjutbana. Tävlingsmomentet är fältskytte, m/88 alt annat a-vapen, och därefter en orientering, lättare sådan, ca 3,5 km, som läggs av OK Löftan med start och mål vid vår klubbstuga. Efter tävlingen erbjuds lite tilltugg.

Start kl 10:00 – Du som medlem i Kungsbacka Wiske är välkommen att delta.

Skjutbanan är således “utlånad/bokad ” mellan 08:00-13:00.

Ansvarig för evenemanget är Lennart Bergström

Vill du veta mer om Rosig, klicka nedan.

Rosigs hemsida

Organiserad Träning 3 maj

Notis

Dagens träning på Idala

Idag var det sex skyttar som tränade i vårsolen. Skjutvallen var soldränkt men i “båsen” som denna dag bemannades på jämna nummer, Corona anpassning, var det lite småkyligt.

Hur det gick ? Kolla under Resultat 2020.

Arbetsdag

Notis

Arbetsdag

På lördag 2020-04-25, från kl10.00 håller vi arbetsdag på skjutbanan.

Medtag gärna: skottkärra, skyffel o spade, kratta, trimmer, såg och andra verktyg.

På agendan:
Vår-vård av thuja-häck
Ogräsrensning i skjutvallen
Vårstädning
Gräsklippning och trimning
Rensning av hängrännor
Bättringsmålning på skjuthallen/klubbstugan
Samt andra förekommande arbete

Som alltid numera med anledning av Covid-19:
Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du låta bli att träffa andra människor. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk.
Tänk på handhygien och att hosta/nysa i armvecket etc (vilket man alltid ska göra för att det inte ska uppstå onödiga virusavbrott i träningen).
Håll gärna minst en meters avstånd till varandra, och tänk på att smittspridning är mindre utomhus än inomhus.
Ta del av informationen som finns på Folkhälsomyndigheten hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/
https://www.pistolskytteforbundet.se/nyheter/information-kring-coronaviruset/
Väl mött!

/ Styrelsen

Månadsfält 1 – inställd

Notis

Månadsfält 1- inställd

Styrelsen ställer in Månadsfält 1 Söndagen den 5 April.

Styrelsen resonerar på följande sätt – Då tävlingen ofta tar längre tid än en torsdagsskjutning och utnyttjande av klubblokalen ofta är en förutsättning för att ge våra skyttar värme i snålblåsten tar vi säkra för det osäkra och ställer in tävlingen nu på Söndag. Vi värnar om våra äldre kollegors hälsa.

Torsdagsskjutningarna kommer att genomföras som planerat.

Mvh/Styrelsen